ชาวบ้านหนองมะจับกว่า 60 ชีวิต เดินขบวนร้องดำรงธรรม-อุตสาหกรรมจังหวัด คัดค้านโรงงานคอนกรีต หวั่นกระทบน้ำและฝุ่นควัน

“ชาวบ้านงง ไม่มีประชาคมเลย ชาวบ้านไม่รับรู้อะไรเลย แล้ว 90 เปอเซ็นต์ ชาวบ้านทำไร่หมดเลย แล้วโรงงานปูนเกิดขึ้นเศรษฐกิจของชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงแล้ว ประเด็นที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุดคือบริเวณรอบๆ โรงงานปูน ปลูกพืชที่เป็นรายได้ของชาวบ้านหมดเลย อีกอย่างใกล้สนามกีฬา ตลาดของชุมชน ละก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก แต่ละที่ห่าง 200-300 เมตร”

18 มกราคม 2567 เวลา 09.45 น. ชาวบ้านชุมชนหนองมะจับ หมู่ 1 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 60 ชีวิต เดินขบวนยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คัดค้านการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ หลังพบความไม่ชอบธรรมในกระบวนการก่อสร้างและไม่มีการประชุมเพื่อลงประชามติของคนในชุมชน หวั่นผลกระทบด้านน้ำและฝุ่นควันจากโรงงานคอนกรีต

ดวงแก้ว เล็กปัญญาโรจน์ ตัวแทนชาวบ้านชุมชนหนองมะจับ กล่าวว่า อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนหนองมะจับรายงานไปทางเทศบาลตำบลแม่แฝกว่าประชาชนในพื้นที่ทุกคนเห็นด้วยและไม่ขัดข้องยินดีให้ก่อสร้างโรงงานคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ชาวบ้านชุมชนหนองมะจับไม่ได้รับรู้เรื่องดังกล่าวเลย และพบการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา จึงมีการเรียกประชุมหมู่บ้านขึ้นเพื่อสืบหาที่มาในการก่อสร้างและติดต่อไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝกให้มีการชี้แจงถึงการก่อสร้างดังกล่าวในวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา พบว่ามีการส่งเอกสารเพื่อขอก่อสร้างโรงงานคอนกรีตมีการสำรวจความเห็นตามกระบวนการแล้ว ทางเทศบาลตำบลแม่แฝกจึงอนุญาตไปตามกระบวนการ ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ชาวบ้านรับรู้ 

“ชาวบ้าน 100 เปอเซ็นต์ตกใจ และไม่เห็นด้วยในการก่อสร้าง พวกเรากลัวผลกระทบจากโรงงานคอนกรีต” ดวงแก้ว กล่าว

ศิริพร รือเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ ได้มีการรับเรื่องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้แจ้งไปยังอำเภอและท้องถิ่นต่อไป

ด้าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผังเมืองที่ผู้ประกอบการโรงงานคอนกรีต เลือกในการสร้างโรงงานอันดับแรกต้องผ่านการตรวจสอบที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ว่าสามารถดำเนินการสร้างได้หรือไม่ ซึ่งสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองก็ตอบว่าสามารถดำเนินการได้ ณ ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงงานคอนกรีตก็ได้รับใบอนุญาต อ.1 จากทางเทศบาลตำบลแม่แฝก และดำเนินการต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ลงพื้นที่และพิจารณาว่าชุมชนไม่ได้อยู่ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโรงงานและได้แปะประกาศรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 4 ที่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน้าโรงงานคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่แฝก และที่ว่าการอำเภอสันทราย ซึ่งหน้าที่ในการแจกแจงข่าวสารให้แกชาวบ้านได้รับทราบนั้นเป็นของเทศบาล

โดยหลังจากมีการยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านชุมชนหนองมะจับจะเข้าไปที่เทศบาลตำบลแม่แฝกเพื่อสอบถามถึงที่มาในการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตดังกล่าวต่อไป

พื้นที่สื่อสาร สังคมประชาธิปไตย ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง