ข่าว

ก๊อนเก๊าเล่าล้านนา: นโยบายด้านภาษีที่ไม่ลงรอยกับวิถีชีวิตชาวนาสู่การต่อต้านของชาวนาและกบฏพญาผาบ

เรื่อง: นวลคำ ขะยอมแดง สุภาพชนคนเมือง การปฏิรูประบบราชการแผ่นดินจากดินแดนประเทศราชล้านนามาสู่การปกครองในรูปแบบมณฑลพายัพของรัฐบาลสยาม...

BEING นิทรรศการภาพถ่าย “ผู้หญิงข้ามเพศ” เพื่อความเท่าเทียมของคนทุกเพศ          ...

เรื่องและภาพ: ถลัชนันท์ วงค์ขันธ์ ‘BEING’ คือชื่อของนิทรรศการภาพถ่าย...

เปิดกรณีพิพาทคนกับป่าอุทยานฯ และนโยบายการจัดการป่าไม้ที่ดิน ประชาชนอยู่ตรงไหนในสมการ?  

ข้อมูลจากสำนักอุทยานแห่งชาติ ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด...

[ชุดข้อมูล] รวมพื้นที่พิพาทคนกับป่าอุทยานฯ ทั่วประเทศ

ข้อมูลจากสำนักอุทยานแห่งชาติ ระบุรายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งหมด 156...

“แม่ตาก” (เมืองตากของพระเจ้าตาก) ใครว่าเล็ก? “หัวเมืองศูนย์กลางปลายแดน”...

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ระบุมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ต้องยกระดับโครงสร้างปฎิรูปการเมือง

ภายหลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศเตรียมขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาท ในวันที่...

Lanner Joy : ความฝัน อุดมการณ์ ความรัก ของแอลลี่ เด็กสาวที่เดินทางมา Gap...

เรื่องและภาพ: ศุภกานต์ วรินทร์ปราโมทย์ บ่ายวันหนึ่งแถววัดร่ำเปิง เราเดินเข้าไปยังคาเฟ่ริมทางนามว่าสนิมทุน...