กาดหมั้ว

ขับทุ้มหลวงพระบาง

วิดีโอ: กชพรรณ ธาณุกิจ,...

เครื่องมือหาปลาที่กำลังจะหายไปในวิถีพรานปลา

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

เรียนรู้วิถีแม่ญิง…ฮิมน้ำของ วิถีชีวิตแม่ญิงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง?

งานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม...

จากวิถีฮิมโขง… สู่ความ (ไม่) มั่นคงในวิถีเกษตร

งานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม...

‘เชียงใหม่เมืองหมูกระทะ’แล้วจะจัดการขยะยังไงให้จริงใจในวันที่ร้านหมูกระทะเต็มเมือง

คำกล่าวที่ว่า “เชียงใหม่เมืองหมูกระทะ” อาจไม่ได้เป็นเพียงคำกล่าวลอย...

จากบ่อน้ำบำบัดความกระหายจนถึงดินแดนเสรีภาพทุกตารางนิ้ว: ประชาธิปไตยจะงอกงามอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยไทย

“ต่อไปนี้นักศึกษาจะจัดกิจกรรมชุมนุมรวมกลุ่มกัน จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอีกสารพัด...

ลืมเวียง มาหลงดง ที่บ้านปงห้วยลาน

บ้านปงห้วยลานที่ทุกคนรู้จัก เป็นอย่างไร? หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ก็เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามทั้งภูเขา...

บวชเรียน  ทางเลือกที่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้

สถานการณ์ความยากจน ของประเทศไทย ยังเป็นหนึ่งปัญหาสำคัญที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จสิ้น แม้ว่ารัฐบาลและหลายหน่วยงานจะพยายามระดมสรรพกำลังลงไปแก้ปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือผ่านนโยบายหลายอย่าง แต่ท้ายที่สุดก็ยังพบจำนวนในประเทศอีกจำนวนมาก ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการดูแล และยังคงเพิ่มจำนวนคนจนขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้เยาวชนไทยบางกลุ่มไม่ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เนื่องจากฐานะของครอบครัวยากจน และสิ่งที่เกิดใหม่ในยุคปัจจุบัน คือ เด็กไม่ชอบระบบการเรียนการสอน...

ลำพูนสตรีทอาร์ต ถนนสายวัฒนธรรมลำพูน

ชวนไปรู้จักชุมชนวัดต้นแก้ว ชุมชนเก่าแก่ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองยองในสมัยพระเจ้ากาวิละ สถานที่ท่องเที่ยวทางเลือกในลำพูน ลำพูนสตรีทอาร์ต...

“เชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้” เพราะท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดการเรียนรู้เองได้ 

“เราเป็นคนเชียงดาว เราอยากทำอะไรบ้างอย่างให้เกิดขึ้นในอำเภอเชียงดาว ที่ไม่ใช่แค่เทศกาลเพื่อความสนุกเฮฮาและความต้องการ...

อาหารส่วนเกิน – เชียงใหม่ ไปไหนต่อ?

เคยสงสัยไหมว่า อาหารที่ใกล้หมดอายุหรือมีตำหนิ มันจะไปอยู่ที่ไหนต่อ...