ประวัติศาสตร์ & คนล้านนา

“เพลงคำเมือง” วัฒนธรรมป๊อปล้านนาและความรับรู้

เรียบเรียง: ธันยชนก อินทะรังษี การสนทนาเรื่อง...

ทำความรู้จัก ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเพชรบูรณ์ ก่อนขึ้นบัญชีมรดกโลก

ในประเทศของเรา นับว่ามีโบราณสถานอยู่มากมายที่เป็นหลักฐานแสดงความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับปัจจุบัน ทำให้เราได้เข้าใจประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ...

ONCE IN A BLUE MOON Sci-Fi, Romance ฉบับ Girl Love...

เรื่อง: Lanner ภาพ: filmfilmbypawae “ONCE...

แด่สวรรค์ชั้นดึงดาว I Can See Paradise, But I Can’t Enter...

แม้ตอนนี้เราอาจจะกำลังจับจ้องกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ หรืออะไรที่ลงท้ายว่า...

DREAMLAND ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น ความจริงอาจย้อนมาโดยไร้ซึ่งร่องรอย

ภาพ: วิรัญชนา พงษ์บ้านไร่ ,เตชินท์ รุ่งวัฒนโสภณ นับเป็นความอหังการที่น่าจับตามองสำหรับ Wherever Project...

‘กิโลเมตรที่ 79’ โดย ภัทรุตม์ สายะเสวี ศิลปินแห่งท่าวังผา จังหวัดน่าน วัย 79...

รูปวาดสีพาสเทล สดใส มีชีวิตชีวาและมีเป็นจำนวนมากที่สามารถจัดเป็นแกลลอรี่ของตัวเองได้...