Contact Us

หากใครมองหาพื้นที่กลางในการสื่อสารเรื่องราวของตนเอง หากใครคิดว่าทุกประเด็นปัญหาในสังคมล้วนเชื่อมโยงกัน หากใครอึดอัดอยากจะทดลองระบายปัญหาสังคมที่ประสบพบเจอ เรายินดีอย่างยิ่ง ให้มาร่วมกันสร้างพื้นที่ตรงนี้ ผ่านการเป็นกระบอกเสียงร่วมกันกับ Lanner โดยสามารถส่งข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ รวมถึงบทความและงานสื่อสารทัศนะ ความคิด เจตจำนง ในรูปแบบต่าง ๆ มาได้ พื้นที่ของ Lanner ยินดีต้อนรับให้ทุกคนมาสร้างพื้นที่นี้ไปด้วยกัน

ติดต่อพวกเรา

อีเมล์

lanner.editor@gmail.com

ที่อยู่

เชียงใหม่

Social media