ระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเมียนมา จากสงครามในรัฐ Karenni

ที่บริเวณลานดิน จ.เชียงใหม่ องค์กรเคลื่อนไหวประเทศเมียนมาจัดกิจกรรม ‘Fund Raising Food sale to Support IDPs in Karenni state’ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมา (IDPs) กว่า 210,000 คน ที่ลี้ภัยจากสภาวะสงครามในพื้นที่รัฐ Karenni หลังเกิดเหตุรัฐประหารในประเทศเมื่อปี 2564 และยังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนมีผู้อพยพลี้ภัยชั่วคราวมายังบริเวณลุ่มแม่น้ำสาละวิน ประเทศไทยทั้งนี้บรรยากาศภายในกิจกรรมดังกล่าวมีบูธขายอาหารพื้นเมือง ขายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของชาว Karenni รวมถึงมีดนตรีสังสรรค์ และมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Khun Naung ผู้จัดงาน กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในรัฐ Karenni ประเทศเมียนมาว่า สถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงในพื้นที่อยู่ต่อเนื่อง โดยล่าสุดยังคงมีการโจมตีจากฝั่งรัฐบาลและมีระเบิดลงทุกวัน ส่งผลให้ประชากรไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้จึงต้องอพยพเข้าไปยังในป่า และบางส่วนก็อพยบเข้ามายัง จ.แม่ฮ่องสอน บริเวณลุ่มแม่น้ำสาละวิน ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของใช้จำเป็นต่างๆ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสภาวะสงครามที่เกิดในรัฐ Karenni จำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครอบรอบวันประกาศเอกราชของรัฐ Karenni ที่ประกาศขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ปี 1875 อีกด้วย


พื้นที่สื่อสาร สังคมประชาธิปไตย ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง