หยอดคำหวานส.ส.พะเยา ‘ฮีโร่ของชาติ’ คณบดีรัฐศาสตร์ ม.พะเยาพร้อมภาคีเปิดผนึกจดหมายถึง 3 ส.ส.พะเยา วอนเลือกนายกก้าวไกล

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2566) กลุ่มอาจารย์และนิสิตเพื่อประชาธิปไตยและพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มภาคี ได้เผยจดหมายเปิดผนึก ถึง ธรรมนัส พรหมเผ่า, จีรเดช ศรีวิราช และอนุรัตน์ ตันบรรจง ผู้สมัครส.ส.จังหวัดพะเยา โดยมีใจความขอให้ส.ส.ทั้ง 3 คนโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคก้าวไกลเสนอ และเห็นชอบโดยพรรคเพื่อไทยโดยจดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาว่า

“121,462 คือคะแนนเสียงที่คนพะเยาเทใจให้กับผู้สมัคร ส.ส. ผู้ซึ่งพวกเขาได้ไตร่ตรองมาแล้ว อย่างดีว่า สามารถฝากผีฝากไข้ ฝากปากท้อง ฝากอนาคต และฝากเสียงเข้าไปเปล่งในสภาผู้แทน ราษฎรได้ ชาวพะเยาเคยฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับตระกูลตันบรรจงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และเคยฝากไว้กับ ส.ส.อีกสองท่านในคราวก่อน ดังกล่าวแปลเจตนารมณ์ได้ว่า ชาวพะเยายังคงเคารพและศรัทธาในความวิริยะอุตสาหะเพื่อสังคมและคนพะเยาของ ส.ส. ทั้งสามท่านเสมอมา และอาจจะตลอดไป ชาวพะเยาไม่เคยเสียใจ แม้จะถูกค่อนขอดว่าเป็นจังหวัดภาคเหนือสีน้ำเงินท่ามกลางวงล้อมของสีส้มและแดงก็ตาม คนจังหวัดอื่นไฉนเลยจะเข้าใจบริบทสังคมการเมืองพะเยา หัวจิตหัวใจของความเป็น พะเยา ตลอดจนความเป็นมาในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และความคาดหวังต่ออนาคตเท่ากับคนพะเยาได้ พวกเราเชื่อว่า การเลือกตั้งเป็นทั้งหน้าที่ เป็นสิทธิอันพึงมี และเสรีภาพอันสามารถ แสดงออกด้วยความแข็งแกร่ง มิต้องเกรงใจใคร

นอกจากตัวเลขข้างต้นแล้ว ยังมีอีก 2 ตัวเลขที่แสดงเจตจํานงของคนพะเยา นั่นก็คือ 115,484 และ 108,078 จํานวนแรกคือเสียงที่ให้กับพรรคเพื่อไทย จํานวนที่สองคือเสียงที่ให้กับพรรคก้าวไกล ทั้งสองเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดจากระบบบัญชีรายชื่อของคนพะเยา รวมแล้วเป็น 73.50% ของ จํานวนผู้มาออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดพะเยา (ตามข้อมูลของ กกต. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)

ในนามของคนพะเยาที่เลือก ส.ส. ทั้งสามท่าน และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เลือกแต่ก็เป็นราษฎรของ ท่าน ในนามองค์กรที่ก่อตั้งในพื้นที่ของท่าน และในนามผู้คนที่เข้ามาเล่าเรียนและทํางานในพื้นที่ของ ท่าน พวกเราขอฝากเสียงจากคนพะเยา 223,562 ชีวิต เพื่อแปลงและเปล่งเป็น 3 เสียงเพื่อเลือก นายกรัฐมนตรีตามที่พรรคก้าวไกลเสนอ และพรรคเพื่อไทยเห็นชอบ หรือก็คือตามเจตจํานงที่แท้จริงของคนพะเยานั่นเอง

ส.ส.ของคนพะเยา พรรคและนายกรัฐมนตรีของคนพะเยา

หากเป็นไปได้เช่นนั้น นอกจากท่านทั้งสามจะเป็นดั่งฮีโร่ของชาติ เป็นนักการเมืองผู้มีน้ําใจและ

จิตวิญญาณนักกีฬาตัวจริง พวกท่านก็จะยังคงเป็น ส.ส. ในใจของพวกเราตลอดไป”

สามารถอ่านจดหมายเปิดผนึกฉบับเต็มได้ที่ https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/posts/pfbid02QWeDujQ1PyUFZDJxNzr4HzowgpbJKscgbvkSyqJPPU6DkfwLV3oBt3kTMzirQQMTl

พื้นที่สื่อสาร สังคมประชาธิปไตย ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง