ล้านเน้อคือใคร?

พื้นที่สื่อสาร
สังคมประชาธิปไตย
ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

Lanner ก่อตั้งในปี 2565 เพื่อพื้นที่กลางที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเสรีภาพ แลกเปลี่ยนถกเถียง เพื่อพยายามค้นหาข้อเสนอใหม่ ๆ ในการออกแบบชีวิตที่ดีของเราจากในพื้นที่เอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังในการเคลื่อนไหวของประชาชน เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เชื่อมโยงประชาชน นักวิชาการ นักเขียน นักกิจกรรม และกลุ่มประชาสังคมอื่น ๆ ให้เรียงร้อยนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ประชาชนคือผู้สามารถกำหนดอนาคตตนเองได้มากยิ่งขึ้น

หากใครมองหาพื้นที่กลางในการสื่อสารเรื่องราวของตนเอง หากใครคิดว่าทุกประเด็นปัญหาในสังคมล้วนเชื่อมโยงกัน หากใครอึดอัดอยากจะทดลองระบายปัญหาสังคมที่ประสบพบเจอ เรายินดีอย่างยิ่ง ให้มาร่วมกันสร้างพื้นที่ตรงนี้ ผ่านการเป็นกระบอกเสียงร่วมกันกับ Lanner โดยสามารถส่งข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ รวมถึงบทความและงานสื่อสารทัศนะ ความคิด เจตจำนง ในรูปแบบต่าง ๆ มาได้ พื้นที่ของ Lanner ยินดีต้อนรับให้ทุกคนมาสร้างพื้นที่นี้ไปด้วยกัน