Tag: เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน

“Journalism is not a crime.” นศ.มช.ตั้งโต๊ะลงชื่อเรียกร้องปล่อยตัวนักข่าว-ช่างภาพอิสระ

13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU FOOD CENTER นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตั้งโต๊ะลงชื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว...

The Isaan Record เรียกร้องปล่อยตัวนักข่าวพลเมืองทันที ขณะถูกจับระหว่างรายงานสด

The Isaan Record เผยแพร่แถลงการณ์เรียกร้องการปล่อยตัว วรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค นักข่าวพลเมือง...
spot_img

Popular

Lanner Joy : พื้นที่อนาคตร่วม ผสานทุกศาสตร์ไว้ในโลกของวันพรุ่งนี้ จินตนาการที่สร้างได้ผ่านจริตของการ “เล่น” และ “ทดลอง” แบบเวฟ ๆ

เรื่องและภาพ: ศุภกานต์ วรินทร์ปราโมทย์ บ่ายแก่ ๆ ส่งท้ายฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคม เมื่อเราเดินลัดเลาะเข้าไปในคูเมืองเชียงใหม่โซนวัดพระสิงห์ เข้าไปยังพื้นที่บ้านสวน มีต้นไม้สีเขียว มีชิงช้า...

ความสัมพันธ์ล้านนา-สยาม : ไข้ทรพิษสู่การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเชียงใหม่ พ.ศ.2410 -2450 

เรื่อง: ธัญญารัตน์ คุ้มกระโทก และพงษ์กฤษฏิ์ จิโน  ไข้ทรพิษ โรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิศ (Small...

‘นักกฎหมาย’ แถลงสิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคง เหตุ ‘บุ้ง-เนติพร’ เสียชีวิต

23 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายนักกฎหมาย ทนายความ และคณาจารย์นิติศาสตร์ ได้แถลงการณ์เรื่อง สิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคงของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลัง...

ภูมินามพื้นบ้าน: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา “The Indigenous Place name in Local History and Folk Literature in Lanna Dialects”

เรื่อง: รังสรรค์ จันต๊ะ “ภูมินามพื้นบ้าน” เป็นระบบความคิดทางวัฒนธรรมของชาวบ้านทั่วไปที่สัมพันธ์และมีความหมายอย่างแนบแน่นกับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอันมีความเกี่ยวข้องอยู่กับความคิดด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจนสะท้อนถึงระบบอำนาจ อัตลักษณ์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชุมชนในท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความหมายและพื้นที่ทางสังคมของผู้คนในท้องถิ่นกับอิทธิพลที่ถูกครอบงำจากอำนาจรัฐส่วนกลางซึ่งดำเนินการผ่านผ่านกลไกด้านการปกครอง...

เอาฤกษ์เอาชัย ร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครคืนชีพ ยื่นรองประธานสภาฯ เสนอเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่

22 พฤษภาคม 2567 ภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าฯเชียงใหม่รวมกับประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ… ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560...