33 ปี การต่อสู้ต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น

9 ตุลาคม 2565

-แพร่- 9 ตุลาคม 2565 พี่น้องตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดพิธีสืบชะตาป่าสักทอง ณ อุทยานแห่งชาติแม่ยม โดยมีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ สมัชชาคนจน กป.พอช.ภาคเหนือ ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ กลุ่มเยาวชนตะกอนยม เข้าร่วมพิธีด้วย เพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อน และรักษาป่าไม้ให้อยู่คู่กับวิธีชีวิตพ่อแม่พี่น้องตำบลสะเอียบ

พิธีสืบชะตาป่าสักทอง ได้จัดพิธีบวชป่าตามประเพณีของทางภาคเหนือที่ทำสืบต่อกับมาหลายต่อหลายรุ่น โดยครั้งนี้เป็นการบวชป่าครั้งที่ 4 กลางดงสักทอง เพื่อเป็นอนุรักษ์ต้นสักทอง

พี่น้องตำบลสะเอียบได้กล่าวว่า ต้นสักทอง 1 ต้นมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท การจะสร้างเขื่อนขึ้นนั้น ต้องตัดต้นสักทองออกทั้งหมด มูลค่าของต้นสักทองมากกว่างบประมาณในการสร้างเขื่อนเสียอีก อีกทั้งพื้นที่ป่ามีแร่ทองคำ ในพื้นที่ 100 ลบ.ม. มีทองในปริมาณกว่า 1 บาท แต่ยังไง มูลค่าของต้นสักทองก็มีค่ามากกว่าทอง 1 บาท ในการจะสกัดออกมาในแต่ละครั้ง

นี่คือ เหตุผลในการที่ชาวบ้านต่อต้านการสร้างเขื่อนมานานกว่า 33 ปี เพื่ออนุรักษ์ต้นสักทองให้อยู่คู่กับป่าสืบต่อไป

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง