Lanner เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ที่พร้อมกล้า พร้อมบ้า ไปกับเรา

11 ตุลาคม 2565

ในตำแหน่ง

1.กองบรรณาธิการ

2.ผู้สื่อข่าวมัลติมีเดีย (Multimedia Reporter)

ขอแค่ เพียง

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน

– มีความรับผิดชอบ สามมารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

– มีทักษะและความสนใจในการใช้เครื่องมือสื่อสารมาก่อน เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ งานเขียน

โดยจะประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ถ้าคิดว่าใช่ส่งประวัติของตัวเองที่อยากแนะนำให้พวกเราได้รู้จัก และเหตุผลที่อยากฝึกงาน พร้อมแนบผลงานมาที่ lanner.editor@gmail.com หัวข้อสมัครฝึกงานเน้อ!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

lanner.editor@gmail.com หรือ 087-0258449 นุ๊ก

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง