บรรยากาศยามเย็น ณ ลานควายยิ้ม

13 ตุลาคม 2565

วันนี้ผู้คนมาใช้พื้นที่คับคั่งกว่าปกติ โดยชาวเชียงใหม่

นักศึกษาและนักท่องเที่ยวจึงนำสัตว์เลี้ยงของตนมาเดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ

เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาว 13 – 16 ตุลาคม

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง