“เริ่มสยามสมัยใหม่ : เหตุผลนิยมแบบพุทธมนุษยนิยมใต้สมมติราชนิติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์และลัทธิอาณานิคมของเจ้ากรุงเทพฯ”

14 กันยายน 2565

เหตุผลนิยมแบบพุทธมนุษยนิยมใต้สมมติราชนิติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์และลัทธิอาณานิคมของเจ้ากรุงเทพฯ โดย ธงชัย วินิจจะกูล

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เริ่มสยามสมัยใหม่ : เหตุผลนิยมแบบพุทธมนุษยนิยมใต้สมมติราชนิติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์และลัทธิอาณานิคมของเจ้ากรุงเทพฯ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

สำรองที่นั่ง : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScAJOVJpvzzRb…/viewform

ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

Google Map : https://goo.gl/maps/yoyL72p32BTS8MSH8

​ภาพ : ประชาไท

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง