เล่าขวัญ Podcast by LANNER l EP2 เจ้าอุบลวรรณา

https://youtu.be/1yk79akKQ48

บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึง เจ้าดารารัศมี เป็นชื่อแรก แต่ยังมีเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงใหม่ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า การศึกษาและการศาสนา นามของเธอคือ “เจ้าอุบลวรรณา” ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของเจ้าดารารัศมี สามารถติดตามฟังเรื่องราวของเจ้าอุบลวรรณาได้ที่ เล่าขวัญ Podcast EP02 เจ้าอุบลวรรณา

พื้นที่สื่อสาร สังคมประชาธิปไตย ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง