ชาวบ้านเขากะลาตะลึง!! จัดเวที EIA ในค่ายทหาร กังวลเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

21 กันยายน 2566 ณ ชุมชนบริเวณรอบเขากะลา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักเขากะลา ได้ทราบว่ามีหนังสือเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (EIA) โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัทพระนอน จำกัด ซึ่งจัดโดยบริษัทตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับอนุญาติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่จะถึง ณ สโมสรนายทหารประทวน ร.4 พัน.1 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 

ชาวบ้านเล่าว่าหลังจากได้ทราบถึง (EIA) มีความกังวลถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะปัจจัยทางด้านสถานที่และข้อจำกัดในการเข้าร่วมประชุม เครือข่ายชุมชนและกลุ่มคนรักเขากะลา ได้ตั้งคำถามถึงความฉ้อฉลในการเลือกสถานที่จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน (EIA) ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในค่ายทหาร อีกทั้งการเข้าร่วมประชุมนั้นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะต้องติดต่อขอเข้าร่วมประชุมโดยที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่อยู่นอกรัศมี 3 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ตัวแทนชาวบ้านสงสัยว่า สถานที่จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (EIA) ที่จัดขึ้นในค่ายทหารนั้น ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.2561 ตามข้อ 5 ในตอนหนึ่งระบุว่า ในการกำหนดสถานที่รับฟังความคิดเห็นให้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นสถานที่เปิด หรือไม่อย่างไร โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีข้อจำกัดในกานเดินทาง ซึ่งระยะทางของที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากเวทีรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (EIA) ที่จัดในค่ายทหาร มากกว่า 20 กิโลเมตร

เครือข่ายชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ต้องการยื่นหนังสือขอตรวจสอบการอนุญาตจัดเวที EIA ในค่ายทหารครั้งนี้ ถึง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ,ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ,อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติเวทีการประชุมรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (EIA) ของ บริษัท ตถาตาสิ่งแวดล้อม จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม) ของบริษัท ศิลาพระนอน จำกัด เพื่อให้ชาวบ้านและชุมชนกลับมาทบทวนอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานและทุกคนในชุมชน

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง