12 ปี การต่อสู้ต่อต้านเหมืองแร่

23 กันยายน 2565

LIVE ลงพื้นที่พาชมบรรยากาศชุมชนและพื้นที่ที่จะมีการทำเหมือง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การต่อสู้ต่อต้านเหมืองแร่

ณ บ้านแหงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง