กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรมและเครือข่าย จัดเวทีพร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐดูแลสวัสดิการสตรีและเด็ก

23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม และเครือข่าย จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานหญิงและเด็กร่วมกับสมาชิก ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเดินทางยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 15.00 น.

กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม (กญธ.) (Women Workers For Justice Group) โดยมีสมาชิกแรงงานหญิงจากทุกสาขาอาชีพ ทุกชาติพันธุ์ จัดเวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกและเครือข่าย เรื่องข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเพื่อรับทราบและจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มแรงงานหญิงและเด็ก เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ปี 2566 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. มีการพูดคุยโดยตัวแทนจากกลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม, อาจารย์จากมหาวิทยาลัย, ตัวแทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเครือข่าย

วิทยากรตัวแทนจากกลุ่มการเมืองหลังบ้าน ได้เปิดประเด็นในเวทีพูดคุยถึงประสบการณ์ความลำบากของการเป็นแรงงานหญิงด้วยข้อจำกัดทางเพศสภาพที่ต้องเผชิญกับอาการปวดประจำเดือนแต่ไม่สามารถลางานได้ ซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน สวัสดิภาพการดำเนินชีวิตระหว่างการทำงาน ทั้งยังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าอนามัยกว่า 2,500 บาทต่อปี แม้ตัวเลขอาจจะดูไม่มากแต่ผู้หญิงจำต้องรับภาระนี้ไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ยังได้ยกตัวอย่างประเทศที่ผ่านกฎหมายผ้าอนามัยฟรีอย่าง สกอตแลนด์ ประเทศที่ยกเลิกภาษีผ้าอนามัย เช่น เคนยา มาเลเซีย อังกฤษ โดยมีความหวังว่าการเรียกร้องต่อภาครัฐในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มแรงงานหญิงทุกคน เพื่อสวัสดิการชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา ตัวแทนมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้กล่าวต่อในประเด็นสวัสดิการพื้นฐานของเด็กที่ควรได้รับอย่างถ้วนหน้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับการดูแลสนับสนุนจากทุกสถาบันในสังคมในฐานะที่จะเป็นกำลังและอนาคตของชาติ นอกจากนี้ยังระบุถึงประเด็นด้านสวัสดิภาพในชีวิตของผู้หญิง เด็ก และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ ทั้งในระดับครอบครัวและสังคม โดยต้องการเรียกร้องให้รัฐจัดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พักพิงในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยในช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรมมและองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันเดินขบวนเพื่อนำหนังสือข้อเรียกร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.ขอให้มีการกำหนดวันหยุดโดยได้รับค่าจ้างให้กับคนทำงานทุกคนในวันที่เป็นประจำเดือน

2.ขอให้รัฐจัดให้มีผ้าอนามัยแจกฟรีทั่วประเทศ

3.ขอให้รัฐจัดสวัสดิการให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติและสถานะ

4.ขอให้รัฐจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทุกกรณีในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยมีองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้อง 19 องค์กร

1.กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม

2.สหพันธ์แรงงานข้ามชาติ

3.มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

4.มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

5.มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์

6.สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

7.มูลนิธิเพื่อนหญิง

8.มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์

9.กลุ่มรุ้งอรุณ

10.เครือข่ายสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม

11.สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย

12.กลุ่มเฟมินิสต์ปลาแดก

13.กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

14.มูลนิธิศักยภาพชุมชน

15.กลุ่มฟื้นสุข

16.กลุ่มหิ่งห้องน้อย

17.กลุ่มการเมืองหลังบ้าน

18.Rainbow Dream Group Thailand

19.Sapphic Pride

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง