มิถุนายน 25, 2024
หน้าแรก ข่าว วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ลุ่มน้ำอิง 2023  (Ing River world Wetland Day 2023 ) สืบชะตาป่าส้มแสง พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ลุ่มน้ำอิง 2023  (Ing River world Wetland Day 2023 ) สืบชะตาป่าส้มแสง พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง

0
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ลุ่มน้ำอิง 2023  (Ing River world Wetland Day 2023 ) สืบชะตาป่าส้มแสง พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต เชิญชวนร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “สืบชะตาป่าส้มแสง พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าข่า หมู่ 8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เพื่อร่วมกันผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำสู่ Ramsar siteป่าชุ่มน้ำ บ้านป่าข่าหรือป่าส้มแสง  หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งผืนป่าในลุ่มน้ำอิง โดยมีเนื้อที่ประมาณ 85 ไร่ เป็นป่าชุ่มน้ำที่อัตลักษณ์พิเศษหายากที่อาจจะมีที่เดียวในประเทศไทย  จากการวิจัยสำรวจเบื้องต้น พบว่าเป็นป่าชุ่มน้ำที่มีสังคมพืช ป่าชุมแสง ที่มีขนาดใหญ่ มีอายุมากกว่า 300 ปี ซึ่งผืนป่าดังกล่าวชุมชนได้อนุรักษ์และปกป้องพื้นที่ป่ามาตั้งแต่อดีตไว้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และแหล่งอาหาร ปัจจุบันป่าผืนนี้ยังมีคุณค่า ความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร  และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงน้ำท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าโคกและป่าชุ่มน้ำ (seasonal wetland) ทำให้พื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาป่าไม้และแม่น้ำ  ป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงบ้านป่าบง  เป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าชุมน้ำในจำนวน 26 ผืน ที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง มีการดูแลจัดการโดยชุมชน ให้คงอยู่มาอย่างยาวนาน  เกิดเป็นความผูกพันธ์  หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนในชุมชน

กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “สืบชะตาป่าส้มแสง พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง” จำเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการเคารพธรรมชาติที่เป็นดังเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงผู้คนมากว่า 300 ปี เพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจถึงพลังแห่งการอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชน ความสัมพันธ์ของคนกับป่า และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการปกป้องผืนป่า พร้อมยังเป็นการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์ ของชุมชนในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน และเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจในการ “ร่วมผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำสู่ Ramsar site“

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/100064738926728/posts/pfbid02dffJZDuxustnPCQdutLoiPjuDyTN8PGiZ7JPhiDvFpiLUrwpo8ix4xgb7LZzmuGl/?mibextid=cr9u03

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่