มิถุนายน 25, 2024
หน้าแรก ข่าว เรียนเชิญสื่อและมวลชน ร่วมฟังแถลงจากตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 แรงงานข้ามชาติเตรียมยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ม.33 เรารักกัน​

เรียนเชิญสื่อและมวลชน ร่วมฟังแถลงจากตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 แรงงานข้ามชาติเตรียมยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ม.33 เรารักกัน​

0
เรียนเชิญสื่อและมวลชน ร่วมฟังแถลงจากตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 แรงงานข้ามชาติเตรียมยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ม.33 เรารักกัน​
เรียนเชิญสื่อและมวลชน ร่วมฟังแถลงจากตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 แรงงานข้ามชาติเตรียมยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ม.33 เรารักกัน​

18/05/2022

สืบเนื่องจาก ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ Covid-19 ซึ่งประชาชนทุกภาคทุกส่วนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการในการเยียวยาจำนวนหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ที่กำหนดคุณสมบัติในการรับเงินเยียวยาเฉพาะผู้ประกันตนสัญชาติไทยเพียงเท่านั้น​

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา Human Rights and Development Foundation (HRDF) และตัวแทนแรงงานข้ามชาติ แรงงานไร้สัญชาติ เห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการแบ่งแยกกีดกัน เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยว่า โครงการม.33 เรารักกัน ที่กำหนดคุณสมบัติในการรับเงินเยียวยาเฉพาะผู้ประกันตนสัญชาติไทยเท่านั้น การเลือกปฏิบัติ และขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญกลับยกคำร้อง ไม่พิจารณาคำร้องดังกล่าว โดยอ้างว่าโครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ​

ดังนั้นทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(HRDF) และตัวแทนผู้ประกันตนจึงจะดำเนินการต่อไปโดยการยื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ม.33 เรารักกัน ต่อศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศาลปกครองสั่งให้นำการกำหนดคุณสมบัติสัญชาติไทยออกจากโครงการ “ร่วมสนับสนุนพี่น้องแรงงานข้ามชาติของเรากัน”​

โดยแถลงครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ 19 พฤษภาคม เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้อง American Conner ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือสามารถรับชม Facebook Live 🔴 ได้ที่ Lanner ตามวันและเวลาเดียวกัน​

#เราจะไม่ไร้เสียงอีกต่อไป​
#ม33เรารักันแต่ฉันถูกลืม​
#lanner

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่