Tag: นิธิ เอียวศรีวงศ์

“ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ: อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับภาควิชาประวัติศาสตร์ มช.”

เรียบเรียง: ธันยชนก อินทะรังษี เนื้อหาจากกิจกรรม ‘ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ: นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับภาควิชาประวัติศาสตร์ มช.’ เมื่อวันที่...

หลังจากนี้คือยุคสมัยหลัง นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ประวัติศาสตร์(…)สามัญชน: หน้าถัดไป”

เรียบเรียง: นลินี ค้ากำยาน ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์(…)สามัญชน: หน้าถัดไป” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล...

‘ทหารมีไว้ทำไม’ เมื่อทหารอาจหาญไม่หายไปจากการเมืองไทย

เรียบเรียง: ณัฏฐวรรธน์ คล้ายสมมุติ ภาพถ่าย: ปรัชญา ไชยแก้ว เนื้อหาจากเสวนา “ทหารกับการเมืองไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ...

ความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่ Tai-Zomia

เรื่อง: ณัฏฐวรรธน์ คล้ายสมมุติ ภาพถ่าย: ปรัชญา ไชยแก้ว เนื้อหาจากเสวนา “โลกคนไต/ไทศึกษา” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ...

‘เจ้า-ข้าฟ้าเดียวกัน’ บทระลึกถึง นิธิ เอียวศรีวงศ์ ผ่านแง่มุมเสรีภาพทางศิลปะ

เรียบเรียง: นลินี ค้ากำยาน “เจ้า-ข้าฟ้าเดียวกัน อาจารย์นิธิเคยอ้างอิงบทกวีของศรีปราชญ์ในการพูดถึงเสรีภาพของศิลปะ โดยมีใจความสำคัญคือความเท่าเทียมกันในการดำรงอยู่ของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคมแนวระนาบหรือแนวดิ่ง เราทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันภายใต้ท้องฟ้าเดียวกัน ดั้งนั้น มนุษย์จึงมีเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางศิลปะที่เท่าเทียมกัน” 2...
spot_img

Popular

ประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่เมืองและชานเมืองเชียงใหม่: หม้อหลอมรวมใบใหญ่ในกระแสธารทุนนิยม การพัฒนาเมืองและผู้คนที่หลากหลาย

เรื่อง: นวลคำ ขะยอมแดง สุภาพชนคนเมือง ความนำ “เชียงใหม่” ดินแดนที่ใครๆ ต่างก็มีความฝันใฝ่อยากใคร่มาอยู่เหย้า เมืองที่มีรากเหง้าและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สืบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ในอดีตเชียงใหม่เคยมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การค้าในภาคพื้นทวีป...

ภาพเล่าเรื่อง: ท่าขี้เหล็ก เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่องและภาพ: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็ก...

แรงงาน VK GARMENT แม่สอด 136 ชีวิต เดินหน้าขอฎีกา ชี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย

เรื่อง: ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) จากกรณีที่ ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า จำนวน 136 คน  โดยความช่วยเหลือด้านกฎหมายของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา...

‘ท่าขี้เหล็ก’ เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อง: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็กและคนกลุ่มต่าง...

‘ครูบาเจ้าศรีวิชัย’ รูปที่มีทุกบ้าน

เรื่องและภาพ: กองบรรณาธิการ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 86 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย มรณภาพ...