Tag: นโยบาย

CareChiangdao ชวนเข้าชื่อค้านโครงการขยายถนน 4 เลน หวั่นกระทบป่า-ระบบนิเวศ-ศาสนสถาน

CareChiangdao ชวนเข้าชื่อรณรงค์คัดค้านโครงการขยายทางหลวง 107 ช่วงแม่แตง-เชียงดาว ของกรมทางหลวง จากถนน 2 เลน เป็น...

‘ส่ง ส.ส.พลังหญิง เดินหน้าเข้าสภา’ เปลี่ยนพื้นที่ของผู้ชาย มองการเมืองใหม่

เวทีเสวนา ‘ส่ง สส.พลังหญิง เดินหน้าเข้าสภา’ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ...

ไฟมาป่าหมด แต่ไฟก้าวไกลไม่มีหมด รับฟังปัญหาฝุ่นควันกับ สำนักฯ 16

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พรรคก้าวไกล มีการจัดประชุมสังเกตุการณ์ควบคุมไฟป่า...

เด็กเล็กถ้วนหน้าเปิดเวทีภาคเหนือ เดินหน้าสวัสดิการเด็กเล็ก-เสนอกฎหมายสวัสดิการประชาชนโดยพรรคการเมือง

เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ได้จัดเวที “ฟังเสียงจากคนเหนือ พรรคการเมืองแถลงนโยบาย สวัสดิการเด็กเล็ก...
spot_img

Popular

สมัชชาสิ่งแวดล้อม จัดเวทีเหนือตอนบน ‘กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม VS การละเมิดสิทธิมนุษยชน’

ภาพ: มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 สมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือร่วมกับเครือข่ายได้จัดเวทีประชุมสรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน...

ขยายภาพ ‘2475’ นอกพระนคร ส่องเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ‘2476’ ระหว่างเจ้านายและข้าราชการในล้านนา

เรื่อง: ปวีณา หมู่อุบล ในวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี บนหน้าสื่อโซเชียลมีเดียของประชาชนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเรา ๆ ก็คงจะมีบทความประวัติศาตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475...

Lanner Joy: เมื่อการขับเคลื่อนเรื่อง “ความยั่งยืน” อาจเริ่มต้นที่การทำกับข้าว จาก Barefoot Cafe สู่ร้านโพสพ ที่ยังคงแนวคิด เล่าเรื่องเชียงใหม่ผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นยังไงให้ภูมิใจในแบบของเอิน

เรื่องและภาพ : อนันตญา ชาญเลิศไพศาล  ประเทศเชียงใหม่ นอกจากร้านกาแฟที่มีให้ลองชิมแทบทุก 500 เมตรแล้วนั้น ไม่ว่าใครเมื่อได้มาเที่ยวก็ต่างติดใจในรสชาติร้านอาหารเด็ด ๆ...

‘ผู้ลี้ภัยคือเพื่อนเรา’ สนิมทุน จัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ร้านสนิมทุน...