Tag: แม่น้ำอิง

กำหนดเขตอนุรักษ์เต่าปูลู นักวิชาการ-ชาวบ้าน ลงพื้นที่ศึกษาเต่าปูลู ลุ่มน้ำอิงตอนปลาย ห่างชุมชน 800 เมตร

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ร่วมกับทางอาจารย์ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ อาจารย์ภาควิชาวิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์...

เริ่มแล้ว ! ประกาศเขตอนุรักษ์เต่าปูลู อ.เชียงของ จ.เชียงราย

25 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตรายงานว่า เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตได้ร่วมกับชุมชนบ้านร้องหัวฝาย หมู่ที่...

23 ปีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลากับการกลับมาของปลาหายากในแม่น้ำอิง

รายงาน: สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 12 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมาสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตร่วมกับนักวิจัยจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูปลาท้องถิ่น ได้สำรวจพันธุ์ปลาแม่น้ำอิง ที่บ้านน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล...

ข่าวดี! พบนากชุกชุม บริเวณแม่น้ำอิงตอนกลาง เตรียมประกาศพื้นที่เขตอนุรักษ์

8 กุมภาพันธ์ 2566 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตทำการรวบรวมข้อมูลภาพกล้องดักถ่ายสัตว์ ที่ติดตั้งริมฝั่งแม่น้ำอิง บ้านวังศิลา...
spot_img

Popular

ประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่เมืองและชานเมืองเชียงใหม่: หม้อหลอมรวมใบใหญ่ในกระแสธารทุนนิยม การพัฒนาเมืองและผู้คนที่หลากหลาย

เรื่อง: นวลคำ ขะยอมแดง สุภาพชนคนเมือง ความนำ “เชียงใหม่” ดินแดนที่ใครๆ ต่างก็มีความฝันใฝ่อยากใคร่มาอยู่เหย้า เมืองที่มีรากเหง้าและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สืบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ในอดีตเชียงใหม่เคยมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การค้าในภาคพื้นทวีป...

ภาพเล่าเรื่อง: ท่าขี้เหล็ก เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่องและภาพ: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็ก...

แรงงาน VK GARMENT แม่สอด 136 ชีวิต เดินหน้าขอฎีกา ชี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย

เรื่อง: ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) จากกรณีที่ ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า จำนวน 136 คน  โดยความช่วยเหลือด้านกฎหมายของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา...

‘ท่าขี้เหล็ก’ เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อง: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็กและคนกลุ่มต่าง...

‘ครูบาเจ้าศรีวิชัย’ รูปที่มีทุกบ้าน

เรื่องและภาพ: กองบรรณาธิการ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 86 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย มรณภาพ...