เรื่องของผม

เยาวชนในโรงเรียนบางโรงเรียนนอกเหนือจากการเผชิญกับภาวะการเรียนในระบบการเรียนการสอนที่หนักแล้ว ​ ยังต้องเผชิญกับกฎระเบียบของโรงเรียนที่เคร่งครัด และขาดความยืดหยุ่น อาทิเช่นเรื่อง ทรงผมของนักเรียนที่มีการออกกฎระเบียบมาอย่างเคร่งครัด และไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักเรียน ดังนั้นการหาทางออกและปรับกฎระเบียบในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

เรื่องของผม

https://youtu.be/Z5uptMahcQA?si=W_WD8iSK9CwgRg13


งานชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Teller ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)

พื้นที่สื่อสาร สังคมประชาธิปไตย ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ผู้ผลิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง