“วันงานมีคุณค่า (Decent Work)”

8 ตุลาคม 2565

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันงานมีคุณค่า (Decent Work)” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 16.30 น.

โดยจะมีกิจกรรมต่างๆภายในงาน ประกอบไปด้วย

1.กิจกรรมโต้วาทีโดยตัวแทนคนงานอาชีพต่างๆ ในหัวข้อ “คุณค่าของคน ≠ คุณค่าของงาน”

2.เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “งานที่มีคุณค่า คือ ?!”

3.ละครจากแรงงานอาชีพต่างๆ สะท้อนความเป็น “คนงาน”

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตลอดกิจกรรมที่ Page Facebook : เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ และ Lanner

ภาพ : เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง