การจัดการพื้นที่สาธารณะ รัฐ ฉัน เเละ เธอ ทำอะไรได้บ้าง?

กลุ่มละอ่อนต๊ะต่อนยอน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญทุกคนร่วมฟังเสวนา “ชุมชนสันกำเเพงกับการจัดการพื้นที่สาธารณะ รัฐ ฉัน เเละ เธอ ทำอะไรได้บ้าง?” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00-12:00 น. ณ โหล่งฮิมคาว ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมเสวนา

  • อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่
  • พี่กอล์ฟ-ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จ.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล 
  • ครูบอล ตระการ ทรายทอง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • แยม ณัฐชยา ภักดี ละอ่อนต๊ะต๊อนยอน โรงเรียนสันกำแพง 

ดำเนินรายการ ปอเปี๊ยะ ธารารัตน์ ปานพรหม ละอ่อนต๊ะต๊อนยอน

มาร่วมกันออกเเบบพื้นที่สาธารณะของชุมชนสันกำแพงไปพร้อมๆ กันกับละอ่อนต๊ะต่อนยอน

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง