ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ

“เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใช่ประชาชนธรรมดา คุณกำลังสวมหมวกที่มีอำนาจบางอย่างคอยหนุนหลัง”
พูดคุยกับ พิฆเนศ ประวัง เจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กรณีการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐและกระบวนการยุติธรรมต่อประชาชนในช่วงที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง