ห้วงขณะอันลึกลับแห่งความเงียบ The mysterious moment of silence

23 กันยายน 2565

LIVE ห้วงขณะอันลึกลับแห่งความเงียบ The mysterious moment of silence

เสวนาพิเศษ โดย ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกุล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน, สหรัฐอเมริกา

ร่วมกับ ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรีณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง