ชาวม้งในพื้นที่ม่อนแจ่ม กว่า 500 รวมตัวปิดทางเข้าออกพื้นที่ เหตุเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำกำลังเข้ารื้อถอนบ้านเรือนและโฮมสเตย์ของชาวบ้านในพื้นที่

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ภาพ : เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า 100 นาย เตรียมเข้ารื้อถอนบ้านเรือนและโฮมสเตย์ของชาวม้งในพื้นที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ตามคำสั่งของสำนักจัดการทรัพยากรกรมป่าไม้ที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยอ้างว่าเป็นการสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 โดยมีชาวบ้านชาติพันธุ์ม้งกว่า 500 คนเข้าปิดทางเข้าออกพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าตนเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากในพื้นที่ดังกล่าวมากว่าร้อยปีแล้ว

ภาพ : เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

โดยในกรณีที่ไม่สามารถเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อยุติการรื้อถอนได้ ชาวบ้านชาติพันธุ์ ม่อนแจ่ม จะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ 30 สิงหาคม ต่อไป

ภาพ : เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง