ชาวบ้านชุมชนข้าง มช. เข้ายื่นหนังสือถึง มช. และเทศบาลเชียงใหม่หวั่นน้ำท่วมอีกครั้ง เผยปีเดียวน้ำท่วม 5 รอบ

29 กันยายน 2565

28 ก.ย. 2565 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย นลธวัช มะชัย ตัวแทนประชาชนชาวป่าห้าบน ชุมชนข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด้านประตูไผ่ล้อม) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากการระบายน้ำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง โดย นาย พิบูลย์ ญาติมิตรหนุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือ และได้ยื่นหนังสือที่สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

หลังจากยื่นหนังสือที่สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เสร็จ ทางสำนักปลัดแนะนำให้ตัวแทนชุมชนเข้าไปปรึกษากับ นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล หลังจากพูดคุยและปรึกษาเสร็จได้ข้อสรุปว่าทางเทศบาลฯ เคยเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทำประตูกั้นน้ำแล้ว แต่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สามารถทำได้ให้เหตุผลว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีโครงการที่จะทำน้ำประปา ซึ่งในสถานการณ์เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ก่อนที่ “พายุโนรุ” จะมาในวันพรุ่งนี้ แนะนำให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูบน้ำออกจากอ่างแก้วโดยใช้รถสูบน้ำของกรมชลประทานที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปสูบน้ำและจะประสานกับทางกรมชลประทานใหัเปิดประตูระบายน้ำให้ไวที่สุด โดย นายวิสาขะ ปัญญาช่วย แนะนำในระยะยาวว่า ให้ทางภาคประชาชน ภาครัฐ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป โดยในปีนี้ประชาชนในชุมชนป่าห้าบนถูกน้ำท่วมไปแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง

ประชาชนชาวป่าห้าบน ได้ตั้งคำถามต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรน้ำที่รับมาจากดอยสุเทพ-ปุย ลงอ่างแก้วและอ่างตาดชมพูอย่างไร มีการผันน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากหรือไม่ อย่างไร

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับทราบถึงปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนเนื่องจากการปล่อยน้ำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเช่น กรมชลประทาน และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนอย่างทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วมส่งผลเดือดร้อนต่อชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นที่ยื่นหนังสือให้ทางเทศบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1. เทศบาลนครเชียงใหม่มีการดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรน้ำในชุมชนป่าห้าบนหรือไม่ อย่างไร

2. เทศบาลนครเชียงใหม่รับทราบถึงปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนเนื่องจากการปล่อยน้ำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร

3. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่หน้าอาคารโรงสูบน้ำห้วยแก้วนั้นได้มีการเปิดใช้งานในเหตการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ เนื่องจากชาวบ้านสังเกตเห็นได้ว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการท่วมของน้ำจริง แต่ไม่มีการเปิดเครื่องใช้งานจริงสักครั้งเดียว

4. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการขุดลองคูคลองเพื่อรับมือหากเกิดเหตการณ์น้ำท่วมหรือไม่ อย่างไร

5. เทศบาลนครเชียงใหม่มีการตั้งหน่วงงานหรือคณะกรรมการเพื่อประเมิณสถานการ์และเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำที่กำลังจะหลากเข้ามาในชุมชนหรือไม่ อย่างไร

6. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเช่น กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรทรัพยากรน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ​ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนอย่างทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วมส่งผลเดือดร้อนต่อชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร

7. เทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสพภัยชาวชุมชนป่าห้าบนที่ผ่านมาและในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

ภาพ : ประชาไท

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง