Tag: ยืนหยุดทรราช

ยืนหยุดทรราช สัปดาห์ที่ 57

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.12 น....

ยืนหยุดทรราชสัปดาห์ที่ 41 ก้าวไกลแสดงจุดยืนหนุนข้อเรียกร้อง ตะวัน-แบม

https://youtu.be/0JBkXqyPm8k เมื่อวาน (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 17.00 – 18.12...

ยืนหยุดทรราช 1.12 ชั่วโมง นัดพิเศษอ่างแก้ว

นักศึกษากระทำ Performance รอบมช. 23 มกราคม 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แสดงออกผ่านการ Performance art โดยสวมใส่ชุดนักโทษและมีโซ่คล้องแขนและข้อเท้ากระจายตัวในเวลาไล่เลี่ยกันในหลายพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
spot_img

Popular

ประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่เมืองและชานเมืองเชียงใหม่: หม้อหลอมรวมใบใหญ่ในกระแสธารทุนนิยม การพัฒนาเมืองและผู้คนที่หลากหลาย

เรื่อง: นวลคำ ขะยอมแดง สุภาพชนคนเมือง ความนำ “เชียงใหม่” ดินแดนที่ใครๆ ต่างก็มีความฝันใฝ่อยากใคร่มาอยู่เหย้า เมืองที่มีรากเหง้าและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สืบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ในอดีตเชียงใหม่เคยมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การค้าในภาคพื้นทวีป...

ภาพเล่าเรื่อง: ท่าขี้เหล็ก เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่องและภาพ: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็ก...

แรงงาน VK GARMENT แม่สอด 136 ชีวิต เดินหน้าขอฎีกา ชี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย

เรื่อง: ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) จากกรณีที่ ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า จำนวน 136 คน  โดยความช่วยเหลือด้านกฎหมายของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา...

‘ท่าขี้เหล็ก’ เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อง: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็กและคนกลุ่มต่าง...

‘ครูบาเจ้าศรีวิชัย’ รูปที่มีทุกบ้าน

เรื่องและภาพ: กองบรรณาธิการ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 86 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย มรณภาพ...