Tag: 2475

รวมภาพงานฉลองรัฐธรรมนูญจังหวัดลำพูน

ภาพ:หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่ เมื่อครั้งปฏิวัติสยามในปี 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง  งานฉลองรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและเผยแพร่อุดมการณ์ประชาธิปไตยไปในตัว งานฉลองรัฐธรรมนูญไม่เพียงจัดขึ้นในกรุงเทพฯเท่านั้นแต่มีในจังหวัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งภาคเหนือก็มีงานฉลองรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน...

เสวนาวิชาการ “การศึกษาไทยใต้เงาปฏิวัติ 2475 : อำนาจ ความรู้ ผู้คน พลเมือง”

24 ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 มีการจัดเสวนาวิชาการ "การศึกษาไทยใต้เงาปฏิวัติ 2475...
spot_img

Popular

สงกรานต์เมียนมาในวันที่ดอกประดู่ไม่บาน

เรื่อง: Lanner Burmaภาพ: วิศรุต แสนคำ /  ฮวาน (ไม่ใช่ชื่อจริง) /...

ฝุ่นพิษข้ามแดนในห้วงยามที่ “ทุน” สยายปีก

เรื่อง: กองบรรณาธิการ การเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจทุนนิยมในนามของเสรีนิยมใหม่ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำให้เอกชนเกิดแรงจูงใจเพื่อจะสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างเสรีโดยปราศจากการผูกขาดโดยรัฐ จนเมื่อมีการเปิดให้ทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี จึงนำไปสู่ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมหาศาล หนึ่งในปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คือ “ปัญหาหมอกควัน”...

จากบ่อน้ำบำบัดความกระหายจนถึงดินแดนเสรีภาพทุกตารางนิ้ว: ประชาธิปไตยจะงอกงามอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยไทย

เรื่อง: อติรุจ ดือเระ /Activist Journalist “ต่อไปนี้นักศึกษาจะจัดกิจกรรมชุมนุมรวมกลุ่มกัน จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอีกสารพัด นี่หรือมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันทางวิชาการ แม้แต่การรวมตัวยังต้องขออนุญาต...

ลืมเวียง มาหลงดง ที่บ้านปงห้วยลาน

วิดีโอและเรื่อง: ศุภวิชญ์ สุทธิ, ขวัญเพชร กันฟัก /Activist Journalist บ้านปงห้วยลานที่ทุกคนรู้จัก เป็นอย่างไร? หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ก็เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามทั้งภูเขา...