Tag: JBB

เมื่อกะเทยไปเกณฑ์ทหาร

เรื่อง: นนทพัทธ์ พรหมกาญจน์/ Louder รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักสื่อสารทางสังคม ภายใต้โครงการ Journalism that Builds Bridges...

Fast & Fashion ความเร็วที่ฝากวิกฤตเจ็บปวดไม่ตามเทรนด์

เรื่อง: ณัฎฐณิชา พลศรี ในยุคที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับโซเชียลมีเดียที่พร้อมจะล่อตาล่อใจผู้คนอยู่เสมอ ยุคที่เราเรียกกันว่า ‘บริโภคนิยม’ ต้องตามเทรนด์ให้ทันอยู่เสมอและมีทุกอย่างที่เป็นกระแสรวมไว้ในครอบครอง รวมไปถึงแฟชั่นด้วย ในปัจจุบัน...

ช้างม่อย : ย่านประวัติศาสตร์ที่ถูกเปลี่ยนด้วยชีวิต

เรื่องและภาพ: นลินี ค้ากำยาน ‘ช้างม่อย’ ชื่อถนนที่คุ้นหูสำหรับนักท่องเที่ยว จากชุมชนเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ สู่ชุมชนการค้าและถนนศูนย์รวมกิจการของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ถนนเส้นดังกล่าวเปรียบเสมือนประตูเชื่อมผู้คนไปสู่กาดหลวง...
spot_img

Popular

ประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่เมืองและชานเมืองเชียงใหม่: หม้อหลอมรวมใบใหญ่ในกระแสธารทุนนิยม การพัฒนาเมืองและผู้คนที่หลากหลาย

เรื่อง: นวลคำ ขะยอมแดง สุภาพชนคนเมือง ความนำ “เชียงใหม่” ดินแดนที่ใครๆ ต่างก็มีความฝันใฝ่อยากใคร่มาอยู่เหย้า เมืองที่มีรากเหง้าและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สืบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ในอดีตเชียงใหม่เคยมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การค้าในภาคพื้นทวีป...

ภาพเล่าเรื่อง: ท่าขี้เหล็ก เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่องและภาพ: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็ก...

แรงงาน VK GARMENT แม่สอด 136 ชีวิต เดินหน้าขอฎีกา ชี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย

เรื่อง: ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) จากกรณีที่ ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า จำนวน 136 คน  โดยความช่วยเหลือด้านกฎหมายของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา...

‘ท่าขี้เหล็ก’ เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อง: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็กและคนกลุ่มต่าง...

‘ครูบาเจ้าศรีวิชัย’ รูปที่มีทุกบ้าน

เรื่องและภาพ: กองบรรณาธิการ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 86 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย มรณภาพ...