ไอเดียเจ๋ง!!! จุดแยกขยะถนนคนเดินเมืองน่าน แนะนำการแยกขยะที่ถูกวิธีที่ไม่ใช่แค่รณรงค์

10 มกราคม 2566

ไอเดียเจ๋ง!!! จุดแยกขยะ 9 ประเภทบนถนนคนเดินเมืองน่าน เพราะแค่การพูดรณรงค์ไม่ได้ช่วยให้สร้างจิตสำนึกให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ จึงต้องอาศัยการยืนแนะนำและจัดการเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า

ภาพ : Sira Leepipattanawit

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 Facebook ส่วนตัวของ คุณ Sira Leepipattanawit ได้โพสต์คลิปสั้น ๆ โดยเป็นการเล่าถึงที่ตนได้จัดการรณรงค์การแยกขยะเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีพอ จึงได้คิดว่าควรที่จะมีคนคอยยืนแนะนำและคอยดูแลจัดการ แต่ไม่ได้ลงมือทำจริงแต่พอได้มาพบการให้คำแนะนำและยืนช่วยเหลือในการจัดการแยกขยะอย่างใกล้ชิดที่ถนนคนเดินเมืองน่าน ผู้โพสต์ได้กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจและขอบคุณเป็นอย่างมากที่มีคนลงมือทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลไปให้ผู้คนเกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะของตนเองมากขึ้น

โดยหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้ออกมาแชร์และแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้อย่างมากมาย ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมและในหลายพื้นที่นั้นควรที่จะเอาเป็นแบบอย่าง

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น ณ ถนนคนเดินการข่วงเมืองน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน และ กลุ่ม อปพร.เทศบาลเมืองน่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้าให้ขายสินค้าและใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกบริโภคสินค้าที่จะก่อให้เกิดขยะน้อย ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่ดี รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยระบบการแยกขยะทั้ง 9 ประเภทนั้นประกอบไปด้วย

1.ถังแยกเศษอาหารและน้ำจากอาหาร

2.ถังใส่ภาชนะชานอ้อย ใบตอง กะลา

3.ถังใส่ขวดและแก้วพลาสติก

4.ถังใส่หลอดพลาสติก

5.ถังใส่ถุงพลาสติก

6.ถังใส่ไม้เสียบลูกชิ้น/ตะเกียบ

7.ถังใส่ขวดแก้ว/กระป๋องเครื่องดื่ม

8.ถังใส่ช้อน ส้อม พลาสติก

9.ถังใส่ขยะทั่วไป

ประชาชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่จุดแยกขยะ โดยมีอาสาสมัครคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

คลิป https://www.facebook.com/sira.leepipattanawit/videos/743037353339876

เมื่อสังคมโลก เรียกร้องการแยกขยะ จากพวกเราทุกคน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ Yorice Cafe จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเสวนา “เมื่อสังคมโลก เรียกร้องการแยกขยะ จากพวกเราทุกคน” โดยมี เปรม พฤกษ์ทยานนท์ จากเฟซบุ๊กเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” เป็นผู้นำการเสวนา มีสาระสำคัญที่ว่า “เราจะแยกขยะไปทำไม ในเมื่อขยะก็ไปกองรวมกันอยู่ดี” ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนพบเห็นและนำไปสู่การไม่เห็นถึงความสำคัญในการแยกขยะ เปรมจึงได้เสนอทางเลือกให้แยกขยะแล้วนำไปจำหน่ายผ่านร้านรับซื้อของเก่าหรือรถซาเล้งรับซื้อขยะ เพื่อเป็นตัวเลือกไม่ให้ขยะไม่ถูกไปรวมกัน และยังเสนอถึงประเด็นการมีส่วนร่วมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต ที่มีผลกระทบต่อการจัดการขยะ ว่าการผลิตนั้นให้ความสำคัญกับการใช้งาน แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกลายเป็นขยะ ทำให้เกิดปัญหาการจัดการขยะที่มีความซับซ้อนไม่ได้ในภายหลัง

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง