ร่วมคาดการณ์ทิศทางการเมืองไทยปี 66 ในงาน “ประเทศไทย ไปทางไหน” 

15 ธันวาคม 2565

สิ้นปีนี้ Book Re:public ชวนทุกคนมาร่วมทบทวนปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยที่ผ่านและร่วมคาดการณ์ทิศทางการเมืองไทยในปี 2566 ผ่านมุมมอง นักกฎหมาย, นักสังคมศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์ ในงานเสวนา “ประเทศไทย ไปทางไหน” วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ Book Re:public ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 


พบกับ


อาจารย์ นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ณัฐกร วิทิตานนท์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชวนพูดคุย 

นาวินธิติ จากกลุ่ม SAAP 24:7

Google Maps https://goo.gl/maps/UmPKXvLLESJSbfaU6

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BookRepublicChiangMai/posts/pfbid02zEwgy5oyNowJbv3CUdJwc9GwfAhfZLeMeHZmhAV96h66tpNEqSpapwUYMYEErrrNl

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง