งานบุญขึ้นเฮือนใหม่ครูองุ่น มาลิก และดนตรีเพลงอินดี้ปฏิวัติ

18 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 เครือข่ายลูกศิษย์ครูองุ่น มาลิก และเพื่อนพ้องสหายนักกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมงานบุญขึ้นเฮือนใหม่ครูองุ่น ดนตรีเพลงอินดี้ปฏิวัติ ณ สวนอัญญา เฮือนครูองุ่น มาลิก: หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ

ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสหาย ก่อนสลับเป็นบรรยากาศสนุกสนานด้วยการแสดงซอโดยแม่จำพา แสนพรม ศิลปินซอพื้นบ้านล้านนา

โดยในเวลา 12.00 – 13.00 น. มีการเสวนาโดย รศ.ขวัญชีวัน บัวแดง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.รังสรรค์ จันต๊ะ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, สมนึก อินทจักร ผู้ปฏิบัติงานโครงงานชาวนารุ่นแรก และ จีรวรรณ โสดาวัฒน์ อดีตกลุ่มมังกรน้อย ลูกหลานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ พร้อมเปิดตัวหนังสือ ให้เรื่องเล่าของเราเป็นตำนาน: การต่อสู้ของขบวนการนักเรียนนักศึกษา และชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ  พ.ศ. 2516 – 2525

“บันทึกความทรงจำถึงเรื่องราว จากห้องเรียนสู่ประสบการณ์ชีวิตจริง บนเส้นทางการต่อสู้ของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาโครงงานชาวนาภาคเหนือ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 สู่การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธในป่าเขาอันน่าตื่นเต้น เร้นเร้า เศร้าโศก ระคนความใฝ่ฝันอันดีงามของพวกเขาและเธอ จวบจนปัจจุบันสมัย”

ขวัญชีวัน บัวแดง ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ริเริ่มจัดทำหนังสือในช่วงเสวนาไว้ว่า “เรื่องราวของนักศึกษาและขบวนการชาวนาชาวไร่ในยุคนั้นควรจะเป็นที่ถูกจดจำ แม้การลุกขึ้นสู้มันจะจบลงอย่างรวดเร็วด้วยการปราบปราม แต่มันคือการรวมตัวกันต่อสู้อย่างแข็งขันของนักศึกษาและชาวนาชาวไร่ที่ส่งผลกระเทือนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุการณ์ที่ควรถูกยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่นและการเสียสละ บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทย”

สุดท้ายในช่วงบ่าย เป็นบรรยากาศงานดนตรีในสวน มีการร้องเพลงปกาเกอญอปฏิวัติ, เพลงอัลบั้มสุดท้ายของสปท. ที่ไม่เคยออกอากาศ, ดนตรีจาก เทิด ภูพาน และดนตรีจากวง ดาวเหนือ

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง