Tag: ชาติพันธุ์ปลดแอก

‘ชาติพันธุ์’ กลุ่มคนที่ถูกเขียนบนประวัติศาสตร์โดยคนอื่น

เรื่อง: พีรดนย์ กตัญญู ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเดินทางและการสื่อสารกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากขึ้น โลกในยุคปัจจุบันขยับกลับกลายเป็นสังคมไร้พรมแดน ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความเป็นพลเมืองโลกของตนเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แบ่งแยกให้มนุษย์ยังคงความหลากหลายอยู่ คือคำว่า...

‘ชาติพันธุ์ปลดแอก’ ปฏิบัติการชำระประวัติศาสตร์-มายาคติกดทับชาติพันธุ์ ทั่วเชียงใหม่

​ภาพ: คณะก่อการล้านนาใหม่ - NEO LANNA 9 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล กลุ่มชาติพันธุ์ปลดแอก...

‘ชาติพันธุ์ปลดแอก’ แถลงจุดยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีกำหนดอนาคตตัวเองได้

2 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายชาติพันธุ์ปลดแอก จาก 5 ชุมชน ได้ร่วมกัน ชุมชนกะเบอะดิน...

ปัญหาชาติพันธุ์ คือปัญหาของการมีรัฐและระบบทุนนิยม​

ปัญหาชาติพันธุ์ คือปัญหาของการมีรัฐและระบบทุนนิยม​
spot_img

Popular

สมัชชาสิ่งแวดล้อม จัดเวทีเหนือตอนบน ‘กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม VS การละเมิดสิทธิมนุษยชน’

ภาพ: มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 สมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือร่วมกับเครือข่ายได้จัดเวทีประชุมสรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน...

ขยายภาพ ‘2475’ นอกพระนคร ส่องเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ‘2476’ ระหว่างเจ้านายและข้าราชการในล้านนา

เรื่อง: ปวีณา หมู่อุบล ในวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี บนหน้าสื่อโซเชียลมีเดียของประชาชนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเรา ๆ ก็คงจะมีบทความประวัติศาตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475...

Lanner Joy: เมื่อการขับเคลื่อนเรื่อง “ความยั่งยืน” อาจเริ่มต้นที่การทำกับข้าว จาก Barefoot Cafe สู่ร้านโพสพ ที่ยังคงแนวคิด เล่าเรื่องเชียงใหม่ผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นยังไงให้ภูมิใจในแบบของเอิน

เรื่องและภาพ : อนันตญา ชาญเลิศไพศาล  ประเทศเชียงใหม่ นอกจากร้านกาแฟที่มีให้ลองชิมแทบทุก 500 เมตรแล้วนั้น ไม่ว่าใครเมื่อได้มาเที่ยวก็ต่างติดใจในรสชาติร้านอาหารเด็ด ๆ...

‘ผู้ลี้ภัยคือเพื่อนเรา’ สนิมทุน จัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ร้านสนิมทุน...