Tag: นักกิจกรรมทางการเมือง

ศาลลำปางตัดสิน ยกฟ้อง ม.112 คดีติดป้าย งบสถาบันกษัตริย์-วัคซีน COVID-19 แต่สั่งปรับ พ.ร.บ.ความสะอาดฯ 5,000 บาท

วันที่ 31 มกราคม 2566 ศาลจังหวัดลำปางตัดสินคดี มาตรา 112 คดีติดป้าย งบสถาบันกษัตริย์-วัคซีน COVID-19...

ระเบิด-พื้นที่-กิจกรรม-ปฏิวัติ Crew bar multitude

เรื่องและภาพ: ณัฎฐณิชา พลศรี, วรรณพร หุตะโกวิท ในสถานการณ์การเมืองที่คุกรุ่นไปด้วยไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเรียกร้อง แน่นอนว่าบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคงไม่พ้นกลุ่มคนที่เราเรียกว่านักกิจกรรมทางสังคม ที่ก้าวออกมาเรียกร้องในประเด็นต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้คนนั้นล้วนสัมพันธ์กับสถานที่...
spot_img

Popular

น้ำแม่ข่า คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข สุขของใคร? หรือสุขที่ฝันไว้ไม่เคยตรงปก? 

เรื่อง: กองบรรณาธิการ “คลองแม่ข่า” หรือ “น้ำแม่ข่า” คลองที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน ไล่ไปตั้งแต่เป็นหนึ่งในชัยภูมิ 7 ประการในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ไปจนถึงการก้าวกระโดดเติบโตของเมืองเชียงใหม่ในช่วง...

คณาจารย์-ประชาชนร้องถึงนายกฯ คุ้มครองนักศึกษาเมียนมาในไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม

คณาจารย์ ประชาชนและสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงชื่อส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ,เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ...

สงกรานต์เมียนมาในวันที่ดอกประดู่ไม่บาน

เรื่อง: Lanner Burmaภาพ: วิศรุต แสนคำ /  ฮวาน (ไม่ใช่ชื่อจริง) /...

ฝุ่นพิษข้ามแดนในห้วงยามที่ “ทุน” สยายปีก

เรื่อง: กองบรรณาธิการ การเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจทุนนิยมในนามของเสรีนิยมใหม่ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำให้เอกชนเกิดแรงจูงใจเพื่อจะสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างเสรีโดยปราศจากการผูกขาดโดยรัฐ จนเมื่อมีการเปิดให้ทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี จึงนำไปสู่ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมหาศาล หนึ่งในปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คือ “ปัญหาหมอกควัน”...