Tag: นักกิจกรรม

ราคาที่ต้องจ่ายกับการออกมาเคลื่อนไหว

เรื่อง: วรรณพร หุตะโกวิท ตั้งแต่ปี 2563 การเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ปรากฎเป็นประจักษ์ขึ้นว่าประเทศไทยอาจไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เริ่มจากพรรคอนาคตใหม่ถูกคำสั่งยุบพรรค รวมทั้งปัญหาของรัฐบาลประยุทธ์ที่ไม่สามารถจัดการกับวิกฤต Covid-19 ได้อย่างที่ควรจะเป็น...

ระเบิด-พื้นที่-กิจกรรม-ปฏิวัติ Crew bar multitude

เรื่องและภาพ: ณัฎฐณิชา พลศรี, วรรณพร หุตะโกวิท ในสถานการณ์การเมืองที่คุกรุ่นไปด้วยไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเรียกร้อง แน่นอนว่าบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคงไม่พ้นกลุ่มคนที่เราเรียกว่านักกิจกรรมทางสังคม ที่ก้าวออกมาเรียกร้องในประเด็นต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้คนนั้นล้วนสัมพันธ์กับสถานที่...
spot_img

Popular

ประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่เมืองและชานเมืองเชียงใหม่: หม้อหลอมรวมใบใหญ่ในกระแสธารทุนนิยม การพัฒนาเมืองและผู้คนที่หลากหลาย

เรื่อง: นวลคำ ขะยอมแดง สุภาพชนคนเมือง ความนำ “เชียงใหม่” ดินแดนที่ใครๆ ต่างก็มีความฝันใฝ่อยากใคร่มาอยู่เหย้า เมืองที่มีรากเหง้าและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สืบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ในอดีตเชียงใหม่เคยมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การค้าในภาคพื้นทวีป...

ภาพเล่าเรื่อง: ท่าขี้เหล็ก เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่องและภาพ: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็ก...

แรงงาน VK GARMENT แม่สอด 136 ชีวิต เดินหน้าขอฎีกา ชี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย

เรื่อง: ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) จากกรณีที่ ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า จำนวน 136 คน  โดยความช่วยเหลือด้านกฎหมายของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา...

‘ท่าขี้เหล็ก’ เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อง: กฤติมา หริ่มยิ่ง และ SAI SAR AUNG /Activist Journalist เมืองท่าขี้เหล็กและคนกลุ่มต่าง...

‘ครูบาเจ้าศรีวิชัย’ รูปที่มีทุกบ้าน

เรื่องและภาพ: กองบรรณาธิการ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 86 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย มรณภาพ...