Tag: เลือกตั้งท้องถิ่น

“สภาพลเมือง” จากผู้ชมข้างสนามสู่ผู้เล่นตัวจริงในสนามกระจายอำนาจ

เรื่อง: กิตติโบ้ พันธภาค หากประชาธิปไตยเปรียบเสมือน “เส้นขอบฟ้า” การพยายามค้นหา “เครื่องมือ” เพื่อมุ่งไปหามันจึงเป็นที่สิ่งสำคัญ ทว่าบางเครื่องมืออาจทำให้เราจินตนาการไปว่ามันพาได้เราไปถึงจุดหมายแล้ว แต่ไม่เลย...

The voters ชวนเข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ แก้ร่างรัฐธรรมนูญกระจายอำนาจท้องถิ่น

15 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 The Voters ชวนเข้าชื่อ...

ความหวัง เลือกตั้งท้องถิ่นไทย

เรื่องและภาพ: ธันยชนก อินทะรังษี, ภัทรภร ผ่องอำไพ  การเลือกตั้งท้องถิ่นควรมาจากเจตจำนงในการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ หาควรมาจากอำนาจรัฐรวมศูนย์ไร้ซึ่งความเข้าใจถิ่นตนไม่  ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีอุปสรรคอยู่หลายปัจจัย แต่ยังเชื่อว่ายังมีความหวังที่เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ เป็นแรงขับเคลื่อนเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคต...
spot_img

Popular

ชาวบ้าน-นักวิชาการ-ภาคประชาสังคม-พิธา ผนึกกำลังอมก๋อยต้านเหมืองแร่ถ่านหิน 4 ปีแห่งการไม่สยบยอม

ภาพ: กัญญ์วรา หมื่นแก้ว 28 กันยายน 2566 ชาวชุมชนกะเบอะดิน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น...

ประโยชน์ชาติ ประโยชน์ใคร? วงถก’เขื่อนปากแบง’ แนะทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา สำนักข่าว The Reporters, สำนักข่าวชายขอบ และ GreenExpress...

หลังจากนี้คือยุคสมัยหลัง นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ประวัติศาสตร์(…)สามัญชน: หน้าถัดไป”

เรียบเรียง: นลินี ค้ากำยาน ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์(…)สามัญชน: หน้าถัดไป” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล...

คุยกับภาคภูมิ แสงกนกกุล: ตระเวนเส้นทางกระจายอำนาจการคลังอันขรุขระ ที่ต้องเลี้ยวหลบระบบอุปถัมภ์แบบไทยๆ

เรื่องและภาพ ณัฐชลี สิงสาวแห มีอะไรรออยู่ในเส้นทางการกระจายอำนาจ เราขอชวนร่วมทริปสำรวจเส้นทางสู่การกระจายอำนาจด้านการคลังในประเทศไทย และก่อนที่จะกล่าวถึงเนื้อหนังของการกระจายอำนาจ “ภาคภูมิ แสงกนกกุล” จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ขอ ศ. นานที่สุดของประเทศ? ‘สมชาย’ ทวง อธิการบดี มช. อย่าลืมวิจัยหลายชิ้นคว้ารางวัลเป็นหน้าตามหา’ลัย

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...