Tag: เลือกตั้งท้องถิ่น

“สภาพลเมือง” จากผู้ชมข้างสนามสู่ผู้เล่นตัวจริงในสนามกระจายอำนาจ

เรื่อง: กิตติโบ้ พันธภาค หากประชาธิปไตยเปรียบเสมือน “เส้นขอบฟ้า” การพยายามค้นหา “เครื่องมือ” เพื่อมุ่งไปหามันจึงเป็นที่สิ่งสำคัญ ทว่าบางเครื่องมืออาจทำให้เราจินตนาการไปว่ามันพาได้เราไปถึงจุดหมายแล้ว แต่ไม่เลย...

The voters ชวนเข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ แก้ร่างรัฐธรรมนูญกระจายอำนาจท้องถิ่น

15 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 The Voters ชวนเข้าชื่อ...

ความหวัง เลือกตั้งท้องถิ่นไทย

เรื่องและภาพ: ธันยชนก อินทะรังษี, ภัทรภร ผ่องอำไพ  การเลือกตั้งท้องถิ่นควรมาจากเจตจำนงในการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ หาควรมาจากอำนาจรัฐรวมศูนย์ไร้ซึ่งความเข้าใจถิ่นตนไม่  ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีอุปสรรคอยู่หลายปัจจัย แต่ยังเชื่อว่ายังมีความหวังที่เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ เป็นแรงขับเคลื่อนเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคต...
spot_img

Popular

Lanner Joy : พื้นที่อนาคตร่วม ผสานทุกศาสตร์ไว้ในโลกของวันพรุ่งนี้ จินตนาการที่สร้างได้ผ่านจริตของการ “เล่น” และ “ทดลอง” แบบเวฟ ๆ

เรื่องและภาพ: ศุภกานต์ วรินทร์ปราโมทย์ บ่ายแก่ ๆ ส่งท้ายฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคม เมื่อเราเดินลัดเลาะเข้าไปในคูเมืองเชียงใหม่โซนวัดพระสิงห์ เข้าไปยังพื้นที่บ้านสวน มีต้นไม้สีเขียว มีชิงช้า...

ความสัมพันธ์ล้านนา-สยาม : ไข้ทรพิษสู่การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเชียงใหม่ พ.ศ.2410 -2450 

เรื่อง: ธัญญารัตน์ คุ้มกระโทก และพงษ์กฤษฏิ์ จิโน  ไข้ทรพิษ โรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิศ (Small...

‘นักกฎหมาย’ แถลงสิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคง เหตุ ‘บุ้ง-เนติพร’ เสียชีวิต

23 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายนักกฎหมาย ทนายความ และคณาจารย์นิติศาสตร์ ได้แถลงการณ์เรื่อง สิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคงของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลัง...

ภูมินามพื้นบ้าน: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา “The Indigenous Place name in Local History and Folk Literature in Lanna Dialects”

เรื่อง: รังสรรค์ จันต๊ะ “ภูมินามพื้นบ้าน” เป็นระบบความคิดทางวัฒนธรรมของชาวบ้านทั่วไปที่สัมพันธ์และมีความหมายอย่างแนบแน่นกับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอันมีความเกี่ยวข้องอยู่กับความคิดด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจนสะท้อนถึงระบบอำนาจ อัตลักษณ์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชุมชนในท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความหมายและพื้นที่ทางสังคมของผู้คนในท้องถิ่นกับอิทธิพลที่ถูกครอบงำจากอำนาจรัฐส่วนกลางซึ่งดำเนินการผ่านผ่านกลไกด้านการปกครอง...

เอาฤกษ์เอาชัย ร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครคืนชีพ ยื่นรองประธานสภาฯ เสนอเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่

22 พฤษภาคม 2567 ภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าฯเชียงใหม่รวมกับประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ… ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560...