สนับสนุนก๋านทำงานของสำนักข่าว Lanner
ผ่านการฮอม

ทุกก๋านสนับสนุนของเฮากู้คนจะนำไปพัฒนาสำนักข่าว Lanner ดังนี้

✅ ค่าเดินทางเพื่อลงพื้นที่ทำเนื้อหาสกู๊ปต่างๆ
✅ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์สำนักข่าว Lanner

Lanner Products

สนับสนุนก๋านทำงานของสำนักข่าว Lanner ผ่านการฮอม