Tag: สิ่งแวดล้อม

‘The Rotate’ วิถีชนเผ่าพื้นเมือง ศาสตร์แห่งการหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก

เรื่องและภาพ: วิทยธรรม ธีรศานติธรรม “ศาสตร์และศิลป์ในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติด้วยแนวคิด ‘หมุนเวียน’ ซึ่งเป็นแนวคิดที่บรรพบุรุษของเราให้ความสำคัญ ได้ส่งต่อมาจนถึงรุ่นของเรา จนในวันนี้ แนวคิดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ในชุมชนกะเหรี่ยงทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด...

สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย เปิดเวทีเรียนรู้การใช้ไฟ สู่การจัดการเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สภาลมหายใจเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันเปิดเวทีพื้นที่ความรู้การใช้ไฟ สู่แนวทางการจัดทำแผนการจัดการไฟเชิงพื้นที่ขึ้น ณ ห้องทิพย์พิมาน...

‘หวั่นกระทบวิถี’ ปกาเกอะญอบ้านขวัญคีรี ยื่นป่าไม้ลำปาง รื้อปลูกป่าทับชุมชน ด้านรองผู้ว่าฯ-สบอ. 13 ลำปาง รับส่งเรื่องถึงหน่วยงานต่อไป

ชาวปกาเกอะญอบ้านขวัญคีรี อ.งาว จ.ลำปาง ยื่นป่าไม้ลำปาง รื้อถอนโครงการปลูกป่าทับที่ชุมชน หวั่นกระทบวิถีชาติพันธุ์ ด้านรองผู้ว่าฯ-สบอ.13 ลำปาง รับส่งเรื่องถึงหน่วยงานต่อไป มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ...

หวั่นกระทบวิถีชีวิต ‘ชาติพันธุ์ลำปาง’ ค้านปลูกป่าทับที่-ยื่นข้อเรียร้อง จนท.ป่าไม้ปัดรับปาก-ยืนยันลงพื้นที่ดูแปลงปลูกต่อ

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ได้เผยแพร่รายงานของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านขวัญคีรีนอก ที่กำลังประสบปัญหาจากผลกระทบของโครงการปลูกป่าฟื้นฟูหน่วยต้นน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง เชื่อว่าเป็นการปลูกป่าทับที่ และกระทบกับวิถีชีวิต 4 มิ.ย....
spot_img

Popular

Lanner Joy : พื้นที่อนาคตร่วม ผสานทุกศาสตร์ไว้ในโลกของวันพรุ่งนี้ จินตนาการที่สร้างได้ผ่านจริตของการ “เล่น” และ “ทดลอง” แบบเวฟ ๆ

เรื่องและภาพ: ศุภกานต์ วรินทร์ปราโมทย์ บ่ายแก่ ๆ ส่งท้ายฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคม เมื่อเราเดินลัดเลาะเข้าไปในคูเมืองเชียงใหม่โซนวัดพระสิงห์ เข้าไปยังพื้นที่บ้านสวน มีต้นไม้สีเขียว มีชิงช้า...

ความสัมพันธ์ล้านนา-สยาม : ไข้ทรพิษสู่การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเชียงใหม่ พ.ศ.2410 -2450 

เรื่อง: ธัญญารัตน์ คุ้มกระโทก และพงษ์กฤษฏิ์ จิโน  ไข้ทรพิษ โรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิศ (Small...

‘นักกฎหมาย’ แถลงสิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคง เหตุ ‘บุ้ง-เนติพร’ เสียชีวิต

23 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายนักกฎหมาย ทนายความ และคณาจารย์นิติศาสตร์ ได้แถลงการณ์เรื่อง สิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคงของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลัง...

ภูมินามพื้นบ้าน: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา “The Indigenous Place name in Local History and Folk Literature in Lanna Dialects”

เรื่อง: รังสรรค์ จันต๊ะ “ภูมินามพื้นบ้าน” เป็นระบบความคิดทางวัฒนธรรมของชาวบ้านทั่วไปที่สัมพันธ์และมีความหมายอย่างแนบแน่นกับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอันมีความเกี่ยวข้องอยู่กับความคิดด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจนสะท้อนถึงระบบอำนาจ อัตลักษณ์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชุมชนในท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความหมายและพื้นที่ทางสังคมของผู้คนในท้องถิ่นกับอิทธิพลที่ถูกครอบงำจากอำนาจรัฐส่วนกลางซึ่งดำเนินการผ่านผ่านกลไกด้านการปกครอง...

เอาฤกษ์เอาชัย ร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครคืนชีพ ยื่นรองประธานสภาฯ เสนอเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่

22 พฤษภาคม 2567 ภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าฯเชียงใหม่รวมกับประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ… ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560...